Kruispunt Migratie-Integratie

Het Kruispunt Migratie-Integratie is als expertisecentrum erkend binnen het integratiedecreet.

Het Kruispunt Migratie-Integratie ontwikkelt en ontsluit kennis en expertise over migratie en integratie, ontwikkelt methodieken, zorgt voor coördinatie en afstemming, organiseert vormingen en geeft advies.

Daarnaast heeft het Kruispunt Migratie-Integratie als opdracht:

  • de onthaalbureaus ondersteunen;
  • optreden als expertisecentrum inzake inburgering en integratie;
  • een maximale afstemming van de integratiesector en de inburgeringssector bevorderen.

Iedereen die in zijn werk te maken heeft met migratie, integratie en inburgering kan een beroep doen op het Kruispunt Migratie-Integratie:

  • steden en gemeenten;
  • de Vlaamse overheid;
  • maatschappelijke diensten, instellingen, en organisaties;
  • integratiecentra, onthaalbureaus, integratiediensten en diensten voor het sociaal tolken en vertalen.

Contact: 

Kruispunt Migratie-Integratie vzw
Aromagebouw
Vooruitgangstraat 323 bus 1
1030 Brussel
Tel: 02-205 00 50 – Fax: 02-205 00 60
Info@kruispuntmi.be

Verwante pagina's: 

 

Het integratiebeleid

Het Vlaamse integratiebeleid streeft naar een maatschappij waarin mensen samenleven op grond van gelijkwaardigheid, binnen een gemeenschappelijk kader van normen en waarden én met respect voor ieders eigenheid. Het einddoel is een actieve participatie van elke burger aan de Vlaamse samenleving en het creëren van een voldoende sociale samenhang in die samenleving.

 

Coördinerende minister

Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

 

Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor

Op vraag van de Vlaamse minister bevoegd voor het integratiebeleid werd ter ondersteuning van het integratiebeleid van de Vlaamse steden en gemeenten de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM) ontwikkeld. Het gaat om een set van omgevingsindicatoren die het lokale inburgerings- en integratiegebeuren in kaart brengt om zo de lokale besturen met betrouwbare cijfergegevens te ondersteunen bij de planning en ontwikkeling van hun beleid ter zake.